You are here: Home / Отговори на участващите / Мартина Рот, Германия

Мартина Рот, Германия

"Обучението днес е вероятно най-важно, т.к ще то ще допринесе за ново бъдеще и по мое мнение моделите на обществено-частно съдружие по света показват, че това е правия път. Разбира се, те включват правителствата, индустрията, многонационалите, учители, академия и т.н. Най-успешни са тези модели, които показват директно въздейсвие в класната стая, университетите, интернет. Тук могат да се изброят много примери, накратко, по мое мнение, днес ние знаем как да въздействаме положително на обучението, тук информационните технологиите играят основна роля. Те верояно са диференциала към ефективност, скала и въздействие. Разбира се, това трябва да се постигне посредством качество и четирите колони на достъп, връзка, обучение и съдържание трябва да се раглеждат холистично като една идея. Ние трябва да говорим за младежта днес, като отчитаме уменията необходими за 21-то столетие."
Мартина Рот, Германия
Full-size image: 10 KB | View image View Download image Download

Document Actions

Quotation

"As for the future, your task is not to foresee, but to enable it."
 -- Antoine de Saint-Exupery, The Wisdom of the Sands