You are here: Home / Отговори на участващите / Дае-жун Хуанг, Корея

Дае-жун Хуанг, Корея

"Аз ще говоря за управлението на активите на глобалното знание. Ние имаме информационно общество, общество на знание. В това общество, знанието е основна движеща сила за социално и икономическо развитие. Може ли да се досетите колко знание се създадава в тази категория всяка година? Според изследвание, количеството на знание, произведено всяка година, превъзхожда количеството на запаса. Следователно, разделение в управлението на знание е от критическо значение. Текущото състояние на придобиването и споделянето на глобалното знание ни показва, че има деление в знанието. Източникът на знание е основно от развитите старни и е разпределено от север на юг. В допълнение, в последно време важността на негласното знание се увеличава поради полезността му. Негласното знание обаче най-вече се намира в местните региони и не може да се оцени. Как може да свържем това деление на знание посредсвом използването на новите трендове като направим негласното знание очевидно? Уважение на местното знание, подкрепа на различни системи за споделяне на знание и управление на различни знания за по-добър достъп и използване. За да отговоря на този въпрос, аз бих искал да споделя знание и предлагам като решение глобално екологическо управление на активите на знанието. По принцип, тази екологическа система създава хармония и взаимна еволюция между живите организми по естествения път, използвайки екологичните перспективи. Ние трябва да наблегнем на органичната жизнеспособност на наличното знание хармонизиращо измежду хората, технологията и мрежата за споделяне. Първо, като общ източник, ние трябва да направим негласното знание особено в развиващите се страни видимо посредством произнасяне. Посредством това знание, продуктът на колективен интелект и различно местно и контекстуално знание ще бъде колективна собственост. Второ, необходимо е по-голямо разнообразие в нашия подход към екосистемите от знание за да има по-голямо равенство в споделянето на знание и ефективното използване на ИТ. Ние трявба да помним, че хората правят технологията функционална, т.е. тя не е само с един механичен аспект. Например, 40-те центровене на проектите за обществена мултимедия, които са в 15 развиващи се страни са отличен пример как местното знание е придобито и споделено посредством местните мрежите, използвайки местни технологии. Накратко, новото управление на активите на глобалното знание се базира на 3 мрежи: хора, споделяне и технология. Всяка една от тях се състои от зримо и негласно знание, също така и поради разнообразният потребителски контекст: у дома, в библиотеката, на училище и в обществото, в различните страни придобиването и споделянето на знание трябва да се изгради на различни подхвати между източника на знание и крайния потребител. Аз накратко въведох тук управлението на активите на глобалното знание в нова светлина, която отразява екологичното знание. Аз вярвам, че това е началото и ние трябва да си сътрудничим в усъвършенстването на тази област в този и извън този контекст. Благодаря."
Дае-жун Хуанг, Корея
Full-size image: 8 KB | View image View Download image Download

Document Actions

Quotation

"As for the future, your task is not to foresee, but to enable it."
 -- Antoine de Saint-Exupery, The Wisdom of the Sands