You are here: Home / Jaunimas Balso / Rugile, 15, Lithuania

Rugile, 15, Lithuania

Švietimo sistema bėgant laikui tobulės. Išsispręs problemos dėl vadovėlių, kaip jau žinome jų kokybė prasta, bei svoris didelis. Drįsčiau teigti, kad vertėtų mažinti namų užduočių krūvius ir optimizuoti ugdymosi programas. Tobulinant vadovėlius tobulėtų ir mokslo kokybė. Esant geresnėms sąlygom bei tikslesnei, konkretesnei mokymosi programai kiltų ir vaikų noras mokytis, be abejo ir mokytojų noras mokyti. Tobulėjant švietimo sistemai, manau ir lėšos būtų skirstomos atsakingiau, bei tiksliau. Daugiau dėmesio būtų skiriama užklasinei veiklai, tai leistų mokiniams atsikvėpti nuo namų darbų , mokslo rutinos ir visapusiškai pasirengti tapti gerais žmonėmis.

Document Actions

Quotation

"As for the future, your task is not to foresee, but to enable it."
 -- Antoine de Saint-Exupery, The Wisdom of the Sands