You are here: Home / Jaunimas Balso / Aiste, 15, Lithuania

Aiste, 15, Lithuania

Švietimo tema dabar - itin populiari. Nuolat kylantys klausimai kaip ir ką mes turėtumėm mokytis ateityje supa mus, mokinius , kiekvieną dieną. Aš manau, kad svarbiausias mūsų tikslas – tobulinti save, įgyti kuo daugiau mokslo žinių, mokintis bendrauti ir bendradarbiauti. Kad žmogus orentuotųsi visuomenėje, jam reikalingos mokykloje įgautos ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios. Pamokų metu, praktikai turėtų būti skiriamas didesnis laikas negu teorijai, nes gyvenime mums reikia ne apibrėžimų, teoremų, datų, bet bendro suvokimo. Tokios pamokos, kaip pasaulio problemų, tautų kultūros pažinimas yra labai reikalingos ir naudingos. Tai padeda suprasti ir analizuoti praeitį, dabartį, galiausiai ateitį. Mokykla neturi būti tik pasiruošimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.

Document Actions

Quotation

"As for the future, your task is not to foresee, but to enable it."
 -- Antoine de Saint-Exupery, The Wisdom of the Sands